Životopis

 

zivotopis-foto-robert-kukulaVzdelanie:

 

1991 - 1995 Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne, maturitná skúška aj z T.J.

1995 - 1999 Univerzita Konštantína filozofa Nitra, odbor: taliansky jazyk a literatúraPrax:

 

1.7.2000 - 31.12.2000 - I. T. SERVIS (obchodná firma) - vybavovanie obchodnej korešpondencie, komunikácia s talianskymi dodávateľmi, prekladanie a tlmočenie.

 

1.3.2001 - 30.8.2003 - Nezávislý prekladateľ, tlmočník a učiteľ talianskeho jazyka.

 

23.10.2003 - 30.11.2006 - FGV Slovakia, s.r.o. - dcérska spoločnosť talianskej firmy Formenti & Giovenzana S.p.A.. Riadenie rozbehu spoločnosti a neskôr logistiky celej spoločnosti.

 

1.12.2006 - 15.10.2007 - Nezávislý prekladateľ a tlmočník talianskeho jazyka.

 

15.10.2007 - 30.9.2008 - MTA Slovakia, s.r.o. - dcérska spoločnosť talianskej firmy MTA S.p.A.. Riadenie logistiky spoločnosti.


1.10.2008 - Nezávislý prekladateľ a tlmočník talianskeho jazyka.

 

9.2.2011 - Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.Tlmočenie a preklady pre spoločnosti:

 

EDAS, Taliansky úrad pre zahraničný obchod, Taliansko-Slovenská obchodná komora, MTA SLOVAKIA, Fructop, Slovlada, TSK HTS, Capecchi, Excellent CD, SGL International, Uc-Trans, Way Industry, FRENCO, Elettromil Slovakia

 


Preklady pre agentúry:

 

PRISMA, DAMAKO, Ever-Est Services, MARTEN, IPD Italia traduzioni, ASAP-translation, LIPSIE, DUTIS, ASPENA